19th Ave New York, NY 95822, USA

EL CELLER EL 1950

Superat el període de postguerra, comença l’època daurada del Celler que abasta tota una dècada: augmentarà la producció, assolint-se la xifra rècord de més d’un milió de litres de vi el 1960, i s’obtindran bons beneficis reduint el cost d’elaboració. Joan Cabanas realitza un nou reportatge el 1950, una exhibició de les instal·lacions acabades de remodelar i que permetran aquesta projecció. Es centra en els espais i la infraestructura de vinificació, sense la presència de cooperativistes ni treballadors. Mostra el nucli central del Celler conclòs, amb la imatge fixa que va arribar fins a l’enderroc parcial de 1993. S’hi observa la construcció de les darreres voltes de la sala d’elaboració (1948), que substitueixen els coberts d’uralita, i la coberta completa de la sala de les tines (1948-1950). S’han introduït també millores en el procés d’elaboració, com la instal·lació de les trepitjadores mecàniques per treure major rendiment de la verema.

JOAN CABANAS, 1950

El Celler Cooperatiu ja acabat, amb la coberta de la sala de tines mitjançant tres unitats a doble vessant.
Instal·lació de les trepitjadores mecàniques, accionades amb el motor elèctric mitjançant embarrats, sobre la via i les vagonetes.
La sala d’elaboració del vi, plena de maquinària i utillatge: portadores, bombes per trasbalsar vi, botes…
Interior de la sala de tines, ja coberta completament.
Interior de la sala de tines, ja coberta completament.
Sistema de passarel·les que permetia recórrer la part superior de la sala de tines, i incloïa un sistema de politges per aixecar les tapes
La sala d’elaboració del vi, plena de maquinària i utillatge: portadores, bombes per trasbalsar vi, botes…