VILA DE
SANT CUGAT,
900 ANYS

DEL 1120 AL FUTUR

VILA DE SANT CUGAT, ANY 1120

La història del Sant Cugat que coneixem està lligada a l’existència del monestir. Fundat al segle IX, era en aquells anys el cenobi benedictí més meridional de la Marca Hispànica, a tocar de la frontera amb el món musulmà d’al-Andalus.
El que existia en aquells moments era un territori de poblament dispers, amb famílies assentades en petites explotacions pageses, propi de la societat agrícola d’aquella Europa medieval. Com a la resta del continent, passat l’any 1000 es va produir un clar creixement econòmic i demogràfic, i una reactivació del comerç i de la vida urbana. Això va significar la progressiva concentració d’habitatges a tocar del recinte monàstic.
Així es van consolidar dos nuclis contigus però diferenciats: el monestir i la vila. Això explica l’existència de dues esglésies: el temple dels monjos i la parròquia de Sant Pere d’Octavià, on s’atenia espiritualment als camperols. Sí, la vila va néixer al voltant de la parròquia que estava al lloc de l’actual mercat vell, convertint-se en el centre d’una nova vida local en auge constant, definida pel poblament concentrat.
L’any 1120, mentre els comtats catalans s’estenien sobre al-Andalus, la butlla que el papa Calixte II donava al monestir confirmant les seves propietats cita per primer cop «la vila del cenobi». Havia nascut ja, doncs, un nucli urbà a l’empara física i jurídica del monestir. 900 anys després, aquella petita vila pagesa depenent del monestir s’ha transformat en una ciutat de serveis dins un món global.

D’ESQUITX DE VILA A CIUTAT METROPOLITANA

La vila medieval va créixer entre l’església de Sant Pered’Octavià i el monestir…

Croquis del terme de Sant Cugat al segle XVIII [Arxiu Municipal de Sant Cugat, fons Auladell]

SANTCUGATENQUES I SANTCUGATENCS

La vila medieval comptava amb un grapat de famílies pageses i menestrals…

Esquerra (home): Retrat d’un personatge local a inicis del segle XX [Fons Ricard Mestre]
Dreta (dona): La cuina de can Cabassa, prop de Rubí (Ramon Tusquets, 1868). [Museu Nacional d’Art de Catalunya, dipòsit de la RABASJ. Foto: MNAC]

DE VILA RURAL A CIUTAT DE SERVEIS

La vila va néixer com a senyoriu monàstic, sent una de les seves finalitats generar ingressos per al monestir…

Fira de setembre o de les portadores, vers 1910-1920
[Cedida per família Pujol, fons de l’Abans]

DE SERFS A CIUTADANS

La condició actual de ciutadà ha estat fruit d’un llarg procés de lluita pels drets i llibertats. Durant segles…

Privilegi de la reina Maria a la vila i terme de Sant Cugat, any 1423 [Arxiu de la Corona d’Aragó]

ELS CANVIS DE MENTALITATS

El món medieval on neix la vila de Sant Cugat està marcat per la religió, que constitueix durant segles el marc mental…

Llibreria a Mercantic
[Ajuntament de Sant Cugat. Foto: Mané Espinosa]